Vật liệu cách âm - cách nhiệt

Đời sống ngày càng phát triển dẫn đến tình trang ô nhiễm tiếng ồn ngày càng tăng. Để đảm bảo có môi trường làm việc và sinh hoạt tốt nhất, bạn cần ứng dụng vật liệu tiêu âm, tấm cách âm phòng để giải quyết vấn đề âm thanh nội tại trong công trình như tiếng ồn từ phòng này qua phòng khác, từ hành lang vào phòng.

  • NHỮNG VẬT LIỆU CHỐNG NÓNG CHO NHÀ Ở

    11-05-2020 // 1,112 lượt xem

    Vật liệu cách nhiệt thường được sử dụng như một biện pháp chống nóng cho các công trình nhà ở. Ưu điểm của loại vật liệu này là hệ số cách nhiệt thấp, trọng lượng tương đối nhẹ, độ bền sử dụng cao và dễ dàng trong vận chuyển.

    Chi tiết →

02822486888